سامانه نوبت دهی اینترنتی کلینیک تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
بازگشت
بیمارستان :
گروه درمانگاه :
پزشک :
تا تاریخ:
برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی
** توجه: نوبت دهی اینترنتی از ساعت 13 الی 24 روز قبل فعال می باشد در ضمن با توجه به نوع درمانگاه و تعداد زیاد مراجعین جهت اخذ نوبت مدت زمان تکمیل درمانگاه ها از یک دقیقه تا چند ساعت می تواند متغییر باشد. آدرس درمانگاه: اسفراین- خیابان امام رضا 24- 16 متری شهید رجائی- جنب اورژانس 115